Concerto Fin de Carreira – Saxofón -Alberto Rocha Soto

Feb
22
20:00

ALBERTO ROCHA SOTO : SAXOFON

Data: Martes 22 de febreiro de 2011 as 20 h

Lugar: Auditorio do CMUS Superior de Vigo

TRIBUNAL

PRESIDENTE: Dª Carolina Martínez Costas

Vogal 1º: Dª Laura López Carretero

Vogal nº 2: D. Manuel Morales Fernández

Vogal nº 3 : D.Fernando Raña Barreiro

Secretario : D. Ricardo Pazo García

Suplente: D.Oscar Araujo Comesaña

Panorama Theme by Themocracy

Related Links

Partner Links