Exames e Audicións Xuño, Xullo e Setembro de 2011

Calendario de exames LOXSE e LOE do mes de xuño de 2011 no seguinte pdf:

Exames e AUDICIONS_XUÑO_11 a

Calendario de exames 1º de LOXSE e 1º de LOE da convocatoria extraordinaria de xullo de 2011 no seguinte pdf:

EXAMES_XULLO_11a

 

Calendario de exames 2º, 3º e 4º de LOXSE da convocatoria extraordinaria de setembro de 2011

 EXAMES SETEMBRO 2011

 

 


Panorama Theme by Themocracy

Related Links

Partner Links