Información Académica

O curso escolar 2011 / 2012 abarcará desde o 16 de setembro ata o 22 de xuño.

O período lectivo do primeiro cuadrimestre abarca desde o 16 de setembro ata o 24 de xaneiro, e os exames desde o 25 de xaneiro ata o 3 de febreiro.

O período lectivo do segundo cuadrimestre abarca desde o 6 de febreiro ata o 29 de maio e os exames desde o 30 de maio ata o 8 de xuño.

Os exames extraordinarios de decembro estipulados na Circular 11/2011 realizaranse entre o 12 e 16 de decembro.

Os exames extraordinarios realizaranse entre o 2 e o 13 de xullo.

Días non Lectivos

31 de Outubro: día do ensino

1 de Novembro: festa nacional

6 de Decembro: festa nacional

8 de Decembro: festa nacional

9 de Decembro: día do centro

22 de Decembro ata 8 de Xaneiro: Nadal

20,21,22 de Febreiro: Entroido

28 de Marzo: Reconquista (festa laboral de carácter local de Vigo)

Do 2 ó 9 de Abril: Semana Santa (ambos os dous inclusive)

1 de Maio: Día do Traballo

17 de Maio: Día das Letras Galegas

 

Panorama Theme by Themocracy

Related Links

Partner Links