PROBAS DE ACCESO

INFORMACIÓN XERAL NO SEGUINTE ARQUIVO : ACCESO CSUPVIGO 11 12

Os requisitos de acceso o grao superior son: estar en posesión do título de Bacharelato ou titulación declarada equivalente   e superar a PROBA ESPECIFICA DE ACCESO.

A PROBA ESPECIFICA DE ACCESO comenzará  nos Conservatorios Superiores o día 22 de xuño de 2011.

Datas e horas das Convocatorias das diferentes partes da proba de acceso ESPECÍFICA:

Descargar no seguinte arquivo:1.Probas_de_acceso_xuño__2011

O ALUMNADO ASPIRANTE  PRESENTARÁ O D.N.I. Ó TRIBUNAL .

LEXISLACION APLICABLE

Para mais información acerca da PROBA DE ACCESO ESPECIFICA,   consultar o seguinte arquivo correspondente a Resolución da Dirección Xeral:RES. D X PROBA ACCESO 11

Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas á proba especifica de acceso ao grao en Música e

Listaxe provisional de aprobados para o acceso aos conservatorios superiores de música curso 2011/12

No seguinte vínculo da Consellería de Educación están disponiveis os seguintes listados: listado definitivo de persoas admitidas e excluídas á proba especifica de acceso ao grao en Música e o listaxe provisional de aprobados para o acceso aos Conservatorios Superiores. As sucesivas informacions publicaranse no mesmo vinculo:

http://www.edu.xunta.es/web/node/2763

OUTRAS PROBAS DE ACCSESO (SETEMBRO 2011)

Está previsto que se convoquen novas probas de acceso ós Conservatorios  Superiores de Música de Galicia, plan LOE, para Setembro. De momento non hai  publicado nada por parte da Xunta ó respecto. Nesta páxina poderase consultar  as convocatorias que publique a Consellería de Educación así como na súa páxina  web.

¡TEMOS COMUNICACIÓN DA CONSELLERÍA DE NON REALIZAR NOVA CONVOCATORIA!
Polo tanto non haberán máis prazas para ofertar.

Panorama Theme by Themocracy

Related Links

Partner Links