Probas de acceso curso 2011 2012

INFORMACIÓN XERAL NO SEGUINTE ARQUIVO : ACCESO CSUPVIGO 11 12

A INSCRICION PARA A REALIZACIÓN DA PROBA DE ACCESO PARA MAIORES DE 19 ANOS E ATE   O   2  DE XUÑO NA SECRETARÍA DO CONSERVATORIO.

A INSCRICION PARA A REALIZACIÓN DA PROBA DE ACCESO ESPECIFICA E ATE   O   10  DE XUÑO NA SECRETARÍA DO CONSERVATORIO.

Os requisitos de acceso o grao superior son: estar en posesión do título de Bacharelato ou titulación declarada equivalente   e superar a PROBA ESPECIFICA DE ACCESO.

No caso de non poseer O PRIMEIRO requisito, ademais da PROBA ESPECIFICA DE ACCESO. o alumnado terá que realizar a Proba de acceso para maiores de dezanove anos, que versará sobre as materias comuns do bacharelato . Para mais información acerca da proba de acceso para maiores de 19 anos  consultar o seguinte arquivo correspondente a Resolución da Dirección Xeral : RES. D X PROBA BACHARELATO 11

A PROBA ESPECIFICA DE ACCESO se realizará nos Conservatorios Superiores a partir do día 22 de xuño de 2011.

Para mais información acerca da PROBA DE ACCESO ESPECIFICA,   consultar o seguinte arquivo correspondente a Resolución da Dirección Xeral:RES. D X PROBA ACCESO 11

Panorama Theme by Themocracy

Related Links

Partner Links