Concerto Fin de Carreira – Clarinete – David Pérez Trigo

Dec
16
20:00

DAVID PEREZ TRIGO: CLARINETE

Data: Xoves 16 de decembro de 2010 as 20 h

Lugar: Auditorio do CMUS Superior de Vigo

TRIBUNAL

PRESIDENTE: D. Asterio Leiva Piñeiro

Vogal 1º: D. Francisco Pérez Rodríguez

Vogal nº 2: D. Roberto Noche García

Vogal nº 3 : D. Oscar Araujo Comesaña

Secretaria : D Rafael Yebra Rivera

Suplente: D. Fernando Raña Barreiro

Panorama Theme by Themocracy

Related Links

Partner Links