Procedure and Requirements

O prazo de solicitude dun Intercambio Erasmus para estudar alguna especialidad no Conservatorio Superior de Vigo, termina o 30 de abril de 2010 para o semestre de inverno (septembro 2010-febreiro 2011) e o 30 de outubro para o semestre de primaveira (febreiro-xuño 2011)

Requisitos:

Os solicitantes deben aportar os seguintes documentos:

- Un impreso de solicitude (Application Form) e do Acordo de formación (Learning Agreement) proporcionados por a institución de orixe. Os modelos destos documentos disponibles nesta web tambén son aceptados seempre que estén debidamente firmados por o Profesor/Tutor, o Xefe do Departamento e o coordinador institucional Erasmus.

-Unha carta de motivación

-Unha carta de recomendación do profesor (si disponible)

-Certificación de español/galego (si disponible)

- Unha gravación (CD-DVD). Aconséllase que esta gravación ofrezca 3 períodos do repertorio esencial do instrumento da especialidade solcitada. Videos ou gravacións a través da internet serán aceptados igualmente. Todos os vídeos ou DVD’s deberán ofrecer unha visión frontal e en primer plano das interpretacións do solicitante .

Os departamentos instrumentais decidirán a aceptación de cada solicitude en función das súas posibilidades. Os resultados das súas decisións enviaránse por e-mail aos solicitantes e aos coordinadores institucionais e poderán ser consultados a través desta web. No caso de ser aceptados, enviaráse unha carta de Admisión aos coordinadores institucionais.

Panorama Theme by Themocracy

Related Links

Partner Links