Traballo Fin de Carreira – Musicoloxía

Set
3
11:00

Emilia Parada Cabaleiro

Data: VENRES 3 de SETEMBRO AS 11 HORAS

Lugar : Aula de orquestra

TRIBUNAL:

1. Presidente: D.Julio Alonso Monteagudo

2. Vogal nº 1: D.Luis Costa Vazquez

3. Vogal nº 2: D. Asterio Leiva Piñeiro

4. Vogal nº 3: Dª Miriam Barreiro Canda

5. Secretaria : Dª Erika Prieto Pérez

6. Suplente: D. Jesús Vicente Monzó

Concertos Fin de Carreira – Canto

Set
3
20:00

Ana Jesús Sánchez Barreiro

Especialidad: Canto

Data: VENRES 3 de SETEMBRO AS 20 HORAS
Lugar : Auditorio do CMUS Superior de Vigo

TRIBUNAL:
1. Presidenta: Dª Beatriz Riobó Agulla
2. Vogal nº 1: Dª Patricia Blanco Piñeiro
3. Vogal nº 2: Dª Teresa Novoa Freitas
4. Vogal nº 3: D. Alejo Amoedo Portela
5. Secretario: D. Carlos Enrique Pérez Gómez
6. Suplente: Concepción Rodriguez Conde

Panorama Theme by Themocracy

Related Links

Partner Links