Lexislación

PLAN DE ESTUDOS LOXSE

CIRCULAR 6/2009 Circular 6-2009 Cmus Superiores

DECRETO 183/2001 QUE RIXE O CURRICULO LOXSE Curriculo G Superior LOXSE

MATERIAS OPTATIVAS E DE LIBRE ELECCIÓN Materias_Optativas_e_Libre_Eleccion

PLAN DE ESTUDOS LOE

REAL DECRETO CONTENIDOS  BASICOS GRAO EN MUSICA Real_Decreto_631_2010_de_14_de_mayo

REAL DECRETO  REQUISITOS MINIMOS CENTROS SUPERIORE DE EEAA BOE-A-2010-MINIMOS

ORDE 30 SETEMBRO 2010 QUE ESTABLECE O GRAO EN MUSICA LOE  DOGA_8_OUTUBRO_GRADO_MUSICA_LOE

RESOLUCION DA DIRECCION XERAL PROBAS DE ACCESO 2011. ALUMNADO QUE NON POSEE O BACHARELATO RES.-D-X-PROBA-BACHARELATO-11

RESOLUCION DA DIRECCION XERAL PROBAS DE ACCESO 2011. PROBA DE ACCESO ESPECIFICA RES.-D-X-PROBA-ACCESO-11

CIRCULAR 11 /2010 Circular_11_2010_CMUS_SUP

CIRCULAR 2/2011 POLA QUE SE DITAN INSTRUCCIONS PARA A AVALIACION LOE Instruccións Avaliación LOE. Circular 2-2011

CIRCULAR 11/2011 POLA QUE SE DITAN INSTRUCCIÓNS PARA A IMPLANTACIÓN DO SEGUNDO CURSO DOS ESTUDOS DE GRAO EN MÚSICA Instruccións Implantación 2º LOE

Panorama Theme by Themocracy

Related Links

Partner Links