-


CUESTIONARIO IDIOMAS

Apelidos

Nome

Es...

Correo electrónico:

Elixe un ou varios idiomas no que estás interesado e o nivel de aprendizaxe:

¿Cando queres facer o curso? Unha o dúas opcións posibles


ELECCIÓN HORARIOS PARA ESTE SEMESTRE

De poder realizarse un curso do idioma que desexas xa neste semestre, o horario sería dous días á semana (a precisar), de 19h a 21h e posiblemente de 13 a 15h. Elixe as túas preferencias horarias para este semestre:
-----
----
--
----
----


PREFERENCIA HORARIA PARA O CURSO PRÓXIMO

Dous días de clase á semana e cada clase será de 2 horas. Elixe as túas preferencias horarias para o próximo curso:
-----
----
--
----
----

Panorama Theme by Themocracy

Related Links

Partner Links