O programa ERASMUS

ERASMUS é un subprograma do Programa de Aprendizaxe Permanente (PAP) que permite aos centros participantes no mencionado progama a realización de intercambios e mobilidades de alumnos, profesores e persoal non docente

Erasmus é un estandarte europeo da educación e formación que permite que máis de 180.000 estudantes ao ano estuden e/o traballen no extranxeiro, permitindo tambén a realización de proxectos de cooperación entre as institucións de ensino superior europeas. Non só está dirixido a estudantes, sino tambén a profesores que desexen ensinar e recibir formación no extranxeiro e ao personal non docente que desexe recibir formación no extranxeiro.

O programa recibe o seu nome do humanista e teólogo Desiderius Erasmus de Rotterdam (1465-1536) quen viaxóu para traballar e estudar nos máis importantes centros de ensino da época, entre os que se destacan Paris, Lovaina e Cambridge. Ao igual que a persoaxe, o programa Erasmus otorga gran importancia á mobilidade e á ampliación de perspectivas profesionais a través da aprendizaxe. Abandonando o seu destino na Universidade de Basilea, foi un pionero das becas de mobilidade que hoxe levan o seu nome.

Estudos realizados demostran que un período no extranxeiro non só enriquece a vida dos estudantes no terreo académico sino tambén na adquisición de destrezas interculturales e autosuficiencia. Os intercambios do persoal docente e non docente producen os mesmos beneficios, tanto para os participantes como para as instituciones involucradas.

Ademáis das accións de mobilidade, o Programa Erasmus apoia o traballo cooperativo entre as institucións de ensino superior a través de programas intensivos, networks e proxectos multilaterais.

Poucos programas lanzados por a Unión Europea tiveron unha acollida similar. Cerca dun 90% das universidades europeas participan en Erasmus e 2 millóns de estudantes participaron no programa desde o seu inicio en 1987. O orzamento anual sobrepasa os 440 millóns de euros, participan máis de 4000 institucións de ensino superior en 31 países e aínda máis están esperando engadirse ao programa.

Obxetivos e accións

Erasmus converteuse nun vehículo da modernización do ensino superior en Europa e ha inspirou o proceso de Bolonia.

O obxectivo xeral do Programa é crear un Area de Ensino Superior e fomentar a innovación por toda Europa.

Erasmus é parte do Programa de Aprendizaxe Permanente ( Lifelong Learning Programme ) Europeo desde 2007 e foi cubrindo novas áreas como as prácticas en empresas (transferidas do programa Leonardo da Vinci), formación de persoal e ensino para o persoal de empresas. O Programa busca expandir as súas accións de mobilidade ainda máis lonxe nos anos vindeiros, alcanzando os 3 millóns de estudantes Erasmus no 2012.

As accións apoian:

Para estudantes:

 • estudar no extranxeiro
 • realizar prácticas no extranxeiro
 • preparación linguística
Para persoal de universidades/institucións de ensino superior:

 • Ensinar eno extranxeiro
 • Recibir ensino no extranxeiro
Para universidades/institucións de ensino superior:

 • programas intensivos
 • networks académicas e estructurais
 • proxectos multilaterais

Para empresas:

 • acoller estudantes en prácticas
 • eensinar no extranxeiro
 • participar en proxectos universitarios


As institucións de ensino superior que desexen participar nas accións Erasmus deberán posuir unha Carta Universitaria Erasmus. O obxectivo da Carta é garantizar un alto nivel de calidade en la mobilidade e na cooperación establecendo os principios fundamentais para todas as accións Erasmus que os participantes desexen realizar.

A Comisión Europea é responsable da implementación do programa Erasmus en todas partes e a súa Dirección-Xeral para a Educación e a Cultura coordina as diferentes accións. As mobilidades individuais, tambén chamadas “accións descentralizadas” organízanse a través de axencias nacionais nos 31 países participantes. As accións centralizadas como as networks, os proxectos multilaterais e os premios “Erasmus University Charter” son dirixidos por a Axencia Executiva para a Educación, Audiovisual e Cultura con base en Bruselas.

Panorama Theme by Themocracy

Related Links

Partner Links